IKR4082F

IKR4082F

Foutcode hood in hob IKR4082F/P01

Zoek de (fout)code van je hood in hob IKR4082F/P01 (734980-01).


3 LEDs knipperen (sleutel LED, pauze LED + hood-LED)
Programmeerfout besturingsprint

Een monteur moet dit probleem verhelpen.

De schuifregelaar werkt niet. Het symbool van de brugzone koppeling wordt weergegeven.

Deactiveer de koppelfunctie van de brugzone.

Drie liggende streepjes boven elkaar
Te hoge temperatuur van de elektronica

De elektronica in de kookplaat is oververhit. Schakel tijdelijk een lagere stand in.

Er is onvoldoende be- en/of ontluchting. Raadpleeg hiervoor het installatievoorschrift. Wanneer u het probleem niet zelf kunt oplossen moet een installateur dit probleem verhelpen.

Er klinkt om de 10 seconden een pieptoon, in de display verschijnt een liggend streepje of F7

Er ligt een voorwerp op het bedieningspaneel of er is iets overgekookt.

Verwijder het voorwerp of reinig het bedieningspaneel en ga verder met koken.

In de display(s) wordt 'ch' weergegeven
 • De toetsvergrendelingsfunctie/kinderslot is ingeschakeld.

 • Deactiveer de toetsvergrendelingsfunctie/kinderslot.
Lampje links- of rechtsachter knippert afwisselend groen en rood
 

Te hoge omgevingstemperatuur

 • De elektronica in de kookplaat is oververhit. Schakel de kookplaat uit en vervolgens weer in, maar dan op een lagere stand.

De kookplaat is onjuist geïnstalleerd

 • Er is onvoldoende be- en/of ontluchting. Raadpleeg hiervoor het installatievoorschrift. Wanneer u het probleem niet zelf kunt oplossen moet een installateur dit probleem verhelpen.
Na het instellen van de hoogste stand verschijnt bij gebruik van een koude pan storingscode F0

Na het instellen van de hoogste stand verschijnt bij gebruik van een koude pan storingscode F0.

De temperatuurvoeler (ntc) registreert niet snel genoeg een temperatuurstijging van de zone. Hierdoor verschijnt de storingscode F0.

 

Schakel in dit geval de kookzone uit en selecteer direct hierna eerst een lage stand. Schakel na enige tijd door naar de hoogste stand. De storingscode zal nu niet verschijnen.

Sleutel LED (onderste) brandt continu, pauze LED (middelste) en hood-LED (bovenste) knipperen

 

Foutieve configuratie 

 

Een monteur moet dit probleem verhelpen. 

 

Storingscode 'L'

Het kinderslot is geactiveerd.

Druk gelijktijdig op de plustoets (+) van de kookzone linksachter en de mintoets (-) totdat u een geluidssignaal hoort.


Het kinderslot is gedeactiveerd.

Storingscode "d" (in alle displays)

Er is een probleem met de ventilatie.

Controleer de werking van de ventilator en of de ventilatie voldoet aan de inbouweisen.

Storingscode /-/
 1. Het bedieningspaneel is vervuild of er ligt water op
  Reinig het bedieningspaneel.
 2. Twee, of meerdere toetsen tegelijk bediend.
  Bedien één toets tegelijkertijd.
 3. Software fout.
  Reset het toestel door het kortstondig spanningsloos te maken. Trek de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering in de stoppenkast uit.
Storingscode '_/ '

Toets te lang bediend

Bedien de toets niet te lang.

Storingscode 0E20

ESd ontlading via bedieningspaneel -> over de bandkabel naar de bedieningsprint

Dit probleem ontstaat vooral bij droge lucht. Door de ontlading raakt de bedieningsprint defect.

Aard het bedieningspaneel door een draad te leggen tussen het metaal van het bedieningspaneel en het chassis van de kookplaat. Vervang de bedieningsprint.

Storingscode 1E01, 2E01, 3E01 of 4E01
Te hoge temperatuur van de elektronica

De elektronica in de kookplaat is oververhit. Schakel tijdelijk een lagere stand in.

Storingscode 1E03, 1E09
Kookplaat verkeerd aangesloten of netspanning te laag

Wanneer de kookplaat verkeerd is aangesloten moet een installateur dit probleem verhelpen. Wanneer het probleem het gevolg is van een te lage netspanning moet u contact opnemen met de energieleverancier.

Storingscode 1E10
Kookplaat verkeerd aangesloten of netspanning te hoog

Wanneer de kookplaat verkeerd is aangesloten moet een installateur dit probleem verhelpen. Wanneer het probleem het gevolg is van een te hoge netspanning moet u contact opnemen met de energieleverancier.

Storingscode 1xF of 2xF

Storing temperatuursensor / apparaat niet correct aangesloten / storing aan de elektronica

 

Wanneer één display 1x een F weergeeft is er een storing aan de temperatuursensor van de hiermee corresponderende kookzone. De overige kookzones kunnen normaal gebruikt worden. Deze storing moet door een monteur worden verholpen.

 

Wanneer twee verschillende displays een F weergeven is het apparaat niet correct aangesloten of is er een storing aan de elektronica. Wanneer de kookplaat niet goed is aangesloten moet het probleem door een installateur worden verholpen. Wanneer de storing wordt veroorzaakt door een defect aan de elektronica moet dit door een monteur worden verholpen.

Storingscode A1

Onvoldoende koeling

De ventilator draait niet met de juiste snelheid. Een servicemonteur moet dit probleem verhelpen.

Storingscode A2

Software fout

Maak het toestel minimaal 30 seconden spanningsloos door de stekker uit het stopcontact te halen of de zekering in de meterkast te verwijderen. Indien de storing(scode) blijft moet een servicemonteur dit verhelpen.

Storingscode C in downdraft display (afwisselend met het vermogen)

Het koolstoffilter heeft de 100 bedrijfsuren bereikt.

Vervang het koolstoffilter. Gebruik de downdraft reinigingsstand.

Storingscode E-00

Reset

Dit is normaal. De kookplaat reset zichzelf. Dit gebeurt automatisch wanneer er spanning op het apparaat komt. De bediening wordt geïnitialiseerd. 

Storingscode E-13, E-22, E-27, E-28, E-29 of E-30

Er is een probleem met de elektronica

Een monteur moet dit probleem verhelpen.

Storingscode E1 - Onvoldoende koeling

Toestel raakt oververhit door onvoldoende koeling

Fout bij ventilator links of rechts. Luchtuitlaat geblokkeerd, bijvoorbeeld door papier.

 

Oplossing: 

Controleer of de luchtuitlaat
van de ventilator vrij is.

Storingscode E1 of E2 - foute voedingsspanning of -frequentie

De voedingsspanning of -frequentie is niet correct.

Neem contact op met een erkend installateur.

Storingscode E2 - downdraft

De inductiekookplaat is oververhit.

De inductiekookplaat heeft zichzelf uitgeschakeld als gevolg van oververhitting.
Laat de kookplaat afkoelen en begin opnieuw, maar dan op een lagere stand.

Storingscode E2 - toestel oververhit
Te hoge temperatuur van de elektronica

De elektronica in de kookplaat is oververhit door te hoge omgevingstempratuur of langdurig gebruik op een (te) hoge stand. Schakel tijdelijk een lagere stand in.


De kookplaat is onjuist geïnstalleerd

Er is onvoldoende be- en/of ontluchting. Raadpleeg hiervoor het installatievoorschrift. Wanneer u het probleem niet zelf kunt oplossen moet een installateur dit probleem verhelpen.

Storingscode E3 - Installatiefout

Het toestel is aangesloten op een te hoge spanning (> 270 V), in plaats van 230 Volt. 
Een installateur moet dit probleem verhelpen.

Storingscode E3 of E4 - interne temperatuur kookplaat te hoog

De temperatuur in de kookplaat is te hoog

Schakel de kookplaat uit en laat hem afkoelen ('H' verdwijnt uit de kookzonedisplay(s)). Schakel de kookplaat vervolgens weer in.

Als dezelfde storingscode opnieuw wordt weergegeven is er mogelijk iets mis met de elektronica in het apparaat. Neem in dit geval op met de servicedienst. Een monteur moet dit probleem verhelpen.

Storingscode E4 of E7

De oververhittingsbeveiliging heeft het toestel uitgeschakeld

Laat het toestel afkoelen. Verwijder eventuele hete pannen van de kookzone's.

Storingscode E5

De isolatie van de lin kabel, tussen generator en bediening, is beschadigd en maakt sluiting naar de onderbak. Een monteur moet dit probleem verhelpen.

Storingscode E5 en E6

Er is een generator defect.

Neem contact op met de serviceafdeling. Een monteur moet dit probleem verhelpen.

Storingscode E6

Storing aan de bekabeling of generator

 

Geen stroomtoevoer naar generator of storing van de generator
- Check de bekabeling (draad los?)
- Check de generator
- Vervang eventueel de generator

Storingscode E8

Defecte generator 

Een monteur moet dit probleem verhelpen 

 

Storingscode E9

De temperatuursensor is defect

Een monteur moet dit probleem verhelpen.

Storingscode Er20
De bediening werkt niet goed

De bedieningsprint is defect.
Een monteur moet dit probleem verhelpen.

Storingscode Er22 en Er36

Defect in de bedieningsunit

Een monteur moet dit probleem verhelpen.

Storingscode Er47

Er is een communicatiefout tussen de regelaars en de inductiegenerator.
Controleer of het apparaat correct is aangesloten en goed functioneert. Neem bij problemen contact op met de serviceafdeling. In dat geval moet een monteur het probleem verhelpen.

Storingscode U400 en/of continu geluidssignaal
De kookplaat is verkeerd aangesloten

Een installateur moet dit probleem verhelpen.


Meer informatie.


Zelf oplossen?

Vaak kun je een storing zelf oplossen, bijvoorbeeld door het apparaat te resetten: haal de stekker uit het stopcontact. Wacht twee minuten en zet daarna de stroom er weer op. Kun je niet bij de stekker, zet dan de juiste groep in de meterkast uit.


Handleiding en andere documenten

In de handleiding vind je ook informatie over foutmeldingen van je apparaat. De handleiding en andere documentatie zoals een installatievoorschrift en inbouwmaten, vind je in artikel Documentatie hood in hob IKR4082F/P01.


Garantie?
Lees meer informatie over garantie.


Monteursbezoek

Staat er bij de (fout)code dat een monteur het probleem moet verhelpen? Maak dan een afspraak met een Pelgrim monteur.


Open artikel

Documentatie hood in hob IKR4082F

Wil je informatie over je hood in hob bekijken zoals de handleiding of een installatievoorschrift? Zoek het artikelnummer op en klik op de documentatie van jouw apparaat.

Artikelnummers:

Open artikel