GVW996RVS

GVW996RVS

Reset 724046 (GVW996RVS)

Volg de aanwijzingen om uw apparaat te resetten.


Resetten GVW996Resetten

  • Deur openen. Starttoets ca. 3 seconden indrukken.
  • De indicatie 'afwassen' gaat uit.
  • Deur sluiten.
  • Het resterende programmaverloop duurt nog ca. 1 minuut (zoemtoon te horen).
  • Deur openen.
  • Met AAN/UIT-schakelaar toestel uitschakelen.
  • Deur sluiten.


Feedback geven.

Documentatie 724046/01 (GVW996/P01)
Documentatie 724046 (GVW996RVS)

Wilt u informatie over uw apparaat bekijken? Zoek het artikelnummer van uw apparaat op en klik hieronder op het artikelnummer om de specifieke documenten te bekijken.

Artikelnummers:

Feedback geven.