IKM614RVS

IKM614RVS

Documentatie koffiemachine IKM614RVS/P01

Bekijk hier de documenten van uw koffiemachine IKM614RVS/P01 (725256/01).


Afbeelding
Afmeting
Foutcodes en Resetten
Handleidingen
Onderdelen

Open artikel

Foutcode koffiemachine IKM614RVS/P01

Bekijk hier de storingen van uw koffiemachine IKM614RVS/P01 (725256/01).


Algemeen alarm!

Melding ALGEMEEN ALARM!

Deze melding kan meerdere oorzaken hebben. 
De tijd waarin de melding zichtbaar wordt, is afhankelijk van de oorzaak.

 1. Melding is direct zichtbaar na aanzetten : NTC defect. Een monteur moet dit verhelpen.
 2. Melding is zichtbaar na 10 seconden :limit switches defect : Een monteur moet dit verhelpen.
 3. Melding is zichtbaar na 6 minuten op: De elementen komen niet op temperatuur: Een monteur moet dit verhelpen. 

Wat kunt u zelf doen:

Deze melding kan ook worden weergegeven indien tijdens de opwarmfase wanneer de servicedeur niet goed dicht zit of de lekbak niet goed is geplaatst.

 

Een andere oorzaak kan zijn dat de machine van binnen sterk vervuild is.

 

Een ALGEMEEN ALARM! is alleen te resetten door de hoofdschakelaar van het toestel uit en aan te zetten.

Graag ontkalken

Er bevindt zich kalkaanslag in het apparaat

 • Het ontkalkprogramma moet zo snel mogelijk worden uitgevoerd (raadpleeg 'Het ontkalkprogramma uitvoeren).
Leeg koffiedik reservoir

Het koffiedikreservoir is vol

 • Ledig en reinig het koffiedikreservoir en plaats het terug.
Plaats koffiedik reservoir

Het koffiedikreservoir is na het schoonmaken niet teruggeplaatst

 • Open de servicedeur en plaats het koffiedikreservoir terug.
Plaats koffiezeteenheid

Waarschijnlijk is de koffiezetgroep na het schoonmaken niet teruggeplaatst in de koffiemachine

 • Plaats de zetgroep (raadpleeg 'De zetgroep schoonmaken').
Te fijn gemalen maalgraad instellen + druk ok

De koffieafgifte is te traag

 • Draai de instelknop voor het maalniveau één stand naar rechts (raadpleeg 'Het maalniveau instellen')
   

Het apparaat kan geen koffie zetten

 • Plaats een kop onder het heetwatermondstuk en druk op de toets 'Heet water'
Voeg voorgemalen koffie toe

Er is geen gemalen koffie in de vultrechter gedaan voordat de voorgemalen koffie-functie werd geselecteerd

 • Voeg gemalen koffie toe, zoals beschreven in 'Espresso maken met gemalen koffie'.
Vul koffiebonenreserv.

Het koffiebonenreservoir is leeg

 • Vul het koffiebonenreservoir.

 

Als het malen van de koffiebonen veel lawaai maakt, is de molen mogelijk geblokkeerd door een steentje tussen de koffiebonen

 • Neem contact op met de klantenservice.
Water vullen!

Het waterreservoir is leeg of verkeerd geplaatst

 

Vul het waterreservoir 

 • Verwijder het reservoir. Spoel het reservoir om en vul het met vers water. Doe nooit meer water in het reservoir dan tot het streepje MAX. Plaats het waterreservoir weer terug en duw het zover mogelijk op zijn plaats.

Het reservoir is vuil (kalkaanslag)

 • Reinig en/of ontkalk het reservoir

Meer informatie.


Handleiding en documentatie

In de handleiding vindt u meer informatie over foutmeldingen van uw apparaat. Een handleiding en extra documentatie zoals afbeeldingen, inbouwmaten en meer, vindt u in artikel Documentatie koffiemachine IKM614RVS/P01.


Garantie?
Controleer of uw apparaat nog garantie heeft.


Monteursbezoek

Staat er dat een monteur het probleem moet verhelpen? Dan is het probleem dusdanig technisch dat een monteursbezoek nodig is. Maak een afspraak met een PELGRIM monteur.


Open artikel

Documentatie koffiemachine IKM614RVS

Wilt u informatie over uw koffiemachine bekijken? Zoek het artikelnummer van uw apparaat op en klik hieronder op het artikelnummer om de specifieke documenten te bekijken.

Artikelnummers:

Open artikel