PF8231WIT

PF8231WIT

Documentatie fornuis PF8231WIT/P01

Open hier de documenten van je fornuis PF8231WIT/P01 (571768/01).


Afmeting
Extra Toestelinformatie
Foutcodes en Resetten
Handleidingen
Onderdelen

Open artikel

Foutcode fornuis PF8231WIT/P01

Zoek de (fout)code van je fornuis PF8231WIT/P01 (571768-01).


Storingscode 'L'

Kinderslot ingeschakeld

Druk op de aan-uittoets. Er klinkt een enkel geluidssignaal. Alle displays geven 'L' weer. Druk gelijktijdig op de + toets van de rechter kookzone en de - toets. Druk vervolgens (binnen 10 seconden) nogmaals op de - toets. Het kinderslot is nu uitgeschakeld.

Storingscode '_/ '

Toets te lang bediend

Bedien de toets niet te lang.

Storingscode E2 - toestel oververhit
Te hoge temperatuur van de elektronica

De elektronica in de kookplaat is oververhit door te hoge omgevingstempratuur of langdurig gebruik op een (te) hoge stand. Schakel tijdelijk een lagere stand in.


De kookplaat is onjuist geïnstalleerd

Er is onvoldoende be- en/of ontluchting. Raadpleeg hiervoor het installatievoorschrift. Wanneer u het probleem niet zelf kunt oplossen moet een installateur dit probleem verhelpen.

Storingscode U400 en/of continu geluidssignaal
De kookplaat is verkeerd aangesloten

Een installateur moet dit probleem verhelpen.


Meer informatie.


Zelf oplossen?

Vaak kun je een storing zelf oplossen, bijvoorbeeld door het apparaat te resetten: haal de stekker uit het stopcontact. Wacht twee minuten en zet daarna de stroom er weer op. Kun je niet bij de stekker, zet dan de juiste groep in de meterkast uit.


Handleiding en andere documenten

In de handleiding vind je ook informatie over foutmeldingen van je apparaat. De handleiding en andere documentatie zoals een installatievoorschrift en inbouwmaten, vind je in artikel Documentatie fornuis PF8231WIT/P01.


Garantie?
Lees meer informatie over garantie.


Monteursbezoek

Staat er bij de (fout)code dat een monteur het probleem moet verhelpen? Maak dan een afspraak met een Pelgrim monteur.


Open artikel

Documentatie fornuis PF8231WIT

Wil je informatie over je fornuis bekijken zoals de handleiding of een installatievoorschrift? Zoek het artikelnummer op en klik op de documentatie van jouw apparaat.

Artikelnummers:

Open artikel

Documentatie fornuis PF8231WIT/P03

Open hier de documenten van je fornuis PF8231WIT/P03 (571768/03).


Afmeting
Extra Toestelinformatie
Foutcodes en Resetten
Handleidingen
Onderdelen

Open artikel

Foutcode fornuis PF8231WIT/P03

Zoek de (fout)code van je fornuis PF8231WIT/P03 (571768-03).


Storingscode 'L'

Kinderslot ingeschakeld

Druk op de aan-uittoets. Er klinkt een enkel geluidssignaal. Alle displays geven 'L' weer. Druk gelijktijdig op de + toets van de rechter kookzone en de - toets. Druk vervolgens (binnen 10 seconden) nogmaals op de - toets. Het kinderslot is nu uitgeschakeld.

Storingscode '_/ '

Toets te lang bediend

Bedien de toets niet te lang.

Storingscode E2 - toestel oververhit
Te hoge temperatuur van de elektronica

De elektronica in de kookplaat is oververhit door te hoge omgevingstempratuur of langdurig gebruik op een (te) hoge stand. Schakel tijdelijk een lagere stand in.


De kookplaat is onjuist geïnstalleerd

Er is onvoldoende be- en/of ontluchting. Raadpleeg hiervoor het installatievoorschrift. Wanneer u het probleem niet zelf kunt oplossen moet een installateur dit probleem verhelpen.

Storingscode U400 en/of continu geluidssignaal
De kookplaat is verkeerd aangesloten

Een installateur moet dit probleem verhelpen.


Meer informatie.


Zelf oplossen?

Vaak kun je een storing zelf oplossen, bijvoorbeeld door het apparaat te resetten: haal de stekker uit het stopcontact. Wacht twee minuten en zet daarna de stroom er weer op. Kun je niet bij de stekker, zet dan de juiste groep in de meterkast uit.


Handleiding en andere documenten

In de handleiding vind je ook informatie over foutmeldingen van je apparaat. De handleiding en andere documentatie zoals een installatievoorschrift en inbouwmaten, vind je in artikel Documentatie fornuis PF8231WIT/P03.


Garantie?
Lees meer informatie over garantie.


Monteursbezoek

Staat er bij de (fout)code dat een monteur het probleem moet verhelpen? Maak dan een afspraak met een Pelgrim monteur.


Open artikel