PF8231WIT

PF8231WIT

Documentatie fornuis PF8231WIT/P01

Bekijk hier de documenten van uw fornuis PF8231WIT/P01 (571768/01).


Afmeting
Extra Toestelinformatie
Foutcodes en Resetten
Handleidingen
Onderdelen

Feedback geven.

Foutcode fornuis PF8231WIT/P01

Bekijk hier de storingen van uw fornuis PF8231WIT/P01 (571768/01).


Storingscode '_/ '

Toets te lang bediend

Bedien de toets niet te lang.

Storingscode E2 - toestel oververhit
Te hoge temperatuur van de elektronica

De elektronica in de kookplaat is oververhit door te hoge omgevingstempratuur of langdurig gebruik op een (te) hoge stand. Schakel tijdelijk een lagere stand in.


De kookplaat is onjuist geïnstalleerd

Er is onvoldoende be- en/of ontluchting. Raadpleeg hiervoor het installatievoorschrift. Wanneer u het probleem niet zelf kunt oplossen moet een installateur dit probleem verhelpen.

Storingscode 'L'

Kinderslot ingeschakeld

Druk op de aan-uittoets. Er klinkt een enkel geluidssignaal. Alle displays geven 'L' weer. Druk gelijktijdig op de + toets van de rechter kookzone en de - toets. Druk vervolgens (binnen 10 seconden) nogmaals op de - toets. Het kinderslot is nu uitgeschakeld.

Storingscode U400 en/of continu geluidssignaal
De kookplaat is verkeerd aangesloten

Een installateur moet dit probleem verhelpen.


Meer informatie.


Handleiding en documentatie

In de handleiding vindt u meer informatie over foutmeldingen van uw apparaat. Een handleiding en extra documentatie zoals afbeeldingen, inbouwmaten en meer, vindt u in artikel Documentatie fornuis PF8231WIT/P01.


Garantie?
Controleer of uw apparaat nog garantie heeft.


Monteursbezoek

Staat er dat een monteur het probleem moet verhelpen? Dan is het probleem dusdanig technisch dat een monteursbezoek nodig is. Maak een afspraak met een PELGRIM monteur.


Feedback geven.

Documentatie fornuis PF8231WIT

Wilt u informatie over uw fornuis bekijken? Zoek het artikelnummer van uw apparaat op en klik hieronder op het artikelnummer om de specifieke documenten te bekijken.

Artikelnummers:

Feedback geven.